Profile

uxoz.olij.xn----7sbbehpagt9befzq.xn--p1ai

Author:uxoz.olij.xn----7sbbehpagt9befzq.xn--p1ai

Latest comments

Search form

Display RSS link.

  • информатика сабагы боюнча календардык тематикалык план
  • 14 дек 2011 ... Календарные планы по информатике 7,8,9,11 классы для учителей информатики Республики Казахстан.

Link

  • информатика сабагы боюнча календардык тематикалык план

21 Май 2015 ... Компьютердик технологиялардын негизин өздөштүрүү үчүн 7-9-класстарда « Информатика» сабагы окутулат. «Физика» жана ...... Жаңы окуу жылынын базалык окуу планы боюнча календардык –тематикалык пландаштыруу. .... Окуу тематикалык план (календардык пландын үлгүсү). 3.

Friend request form


20170405234247

5 Июл 2008 ... Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү уюмдарынын 2008/2009- окуу жылы үчүн базистик окуу пландары боюнча. ТҮШҮНДҮРМӨ КАТ .... Окуу процессине компьютердик технологияларды киргизүүнү негиздеген информатика сабагы 7-9-класстарда окутулат. Окуу планындагы ... 8 класстар үчүн предметтик кружоктун календардык планы (2013-2014 окуу жылы) ... Арифметикалык операциялар жана стандарттык функциялар боюнча билим алышат. Математикалык туюнтмаларды ... Бутактануу алгоритмдери программалоо, шарттуу оператор боюнча маалымат алат. Бутактануу ... 2 авг 2013 ... План для всех общеобразовательных школ (независимо от языков обучения ) на 2013/2014 учебный год. Информатика 7 кл. 8 кл. 9 кл. 1ч. 2ч. 2ч. Для школ -гимназий и ... «Электронный учебник по Информатике»/«Информатиканы окутуу боюнча Электрондук окуу колдонмо». Кыргызская ... Т. Р. Орускулов, М. ¯. Касымалиев. ИНФОРМАТИКА. БАЗАЛЫК КУРС. Орто мектептердин 7–9-класстары їчїн окуу китеби. Толукталып, кайра иштелип, 3 -басылышы ... Кєп учурда, информатика сабагы компьютер менен иштєєнї їйрєтєт ... боюнча пракикалык иштер» деп аталган окуу китеби колдонулат. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши Жогорку Кенеш Кыргызской Республики. планы, календардык-тематикалык план, план конспект менен иштөөнү ... окутуунун жана тарбиялоонун технологияларын өздөштүрүү боюнча .... 12. Аңгемелешүү түрүндөгү сабак. 13. Экскурсия сабагы. 14.Кино сабагы. 15. Класста өз алдынча иштөө сабагы. 16. Лабараториялык, практикалык сабагы. 17. 3.2016-2017-окуу жылындагы МБнын иш планын жана календарлык - тематикалык планды бекитүү ... «Кыймыл закондору,кыймылдын түрлөрү» боюнча кайталоо сабагы.9 «а»класс.ноябрь . Исакова .... УБнин мугалимдеринин календардык план.сабак планыныны сапаттуулугун, жеткиликтүүлүгүн талкуулоо. Сентябрь. 1. Кафедранын отурумдарынын планын бекитүү. 2. Окуу жүктөмдөрдү бөлүштүрүу жана бекитүү. 3. Дипломдук иштердин темаларын бекитүү жана бөлүштүрүү. 4. Кафедранын иш планынын долборун талкулоо жана бекитүү. 5. Китептик фондун толукталышы боюнча маалымдоо. 6. НМУнун 20 ... 5 Июл 2008 ... Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү уюмдарынын 2008/2009- окуу жылы үчүн базистик окуу пландары боюнча. ТҮШҮНДҮРМӨ КАТ .... Окуу процессине компьютердик технологияларды киргизүүнү негиздеген информатика сабагы 7-9-класстарда окутулат. Окуу планындагы ... 8 класстар үчүн предметтик кружоктун календардык планы (2013-2014 окуу жылы) ... Арифметикалык операциялар жана стандарттык функциялар боюнча билим алышат. Математикалык туюнтмаларды ... Бутактануу алгоритмдери программалоо, шарттуу оператор боюнча маалымат алат. Бутактануу ... 2 авг 2013 ... План для всех общеобразовательных школ (независимо от языков обучения ) на 2013/2014 учебный год. Информатика 7 кл. 8 кл. 9 кл. 1ч. 2ч. 2ч. Для школ -гимназий и ... «Электронный учебник по Информатике»/«Информатиканы окутуу боюнча Электрондук окуу колдонмо». Кыргызская ... Т. Р. Орускулов, М. ¯. Касымалиев. ИНФОРМАТИКА. БАЗАЛЫК КУРС. Орто мектептердин 7–9-класстары їчїн окуу китеби. Толукталып, кайра иштелип, 3 -басылышы ... Кєп учурда, информатика сабагы компьютер менен иштєєнї їйрєтєт ... боюнча пракикалык иштер» деп аталган окуу китеби колдонулат. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши Жогорку Кенеш Кыргызской Республики.


追記を閉じる▲
5 Июл 2008 ... Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү уюмдарынын 2008/2009- окуу жылы үчүн базистик окуу пландары боюнча. ТҮШҮНДҮРМӨ КАТ .... Окуу процессине компьютердик технологияларды киргизүүнү негиздеген информатика сабагы 7-9-класстарда окутулат. Окуу планындагы ... 8 класстар үчүн предметтик кружоктун календардык планы (2013-2014 окуу жылы) ... Арифметикалык операциялар жана стандарттык функциялар боюнча билим алышат. Математикалык туюнтмаларды ... Бутактануу алгоритмдери программалоо, шарттуу оператор боюнча маалымат алат. Бутактануу ... 2 авг 2013 ... План для всех общеобразовательных школ (независимо от языков обучения ) на 2013/2014 учебный год. Информатика 7 кл. 8 кл. 9 кл. 1ч. 2ч. 2ч. Для школ -гимназий и ... «Электронный учебник по Информатике»/«Информатиканы окутуу боюнча Электрондук окуу колдонмо». Кыргызская ... Т. Р. Орускулов, М. ¯. Касымалиев. ИНФОРМАТИКА. БАЗАЛЫК КУРС. Орто мектептердин 7–9-класстары їчїн окуу китеби. Толукталып, кайра иштелип, 3 -басылышы ... Кєп учурда, информатика сабагы компьютер менен иштєєнї їйрєтєт ... боюнча пракикалык иштер» деп аталган окуу китеби колдонулат. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши Жогорку Кенеш Кыргызской Республики. планы, календардык-тематикалык план, план конспект менен иштөөнү ... окутуунун жана тарбиялоонун технологияларын өздөштүрүү боюнча .... 12. Аңгемелешүү түрүндөгү сабак. 13. Экскурсия сабагы. 14.Кино сабагы. 15. Класста өз алдынча иштөө сабагы. 16. Лабараториялык, практикалык сабагы. 17. 3.2016-2017-окуу жылындагы МБнын иш планын жана календарлык - тематикалык планды бекитүү ... «Кыймыл закондору,кыймылдын түрлөрү» боюнча кайталоо сабагы.9 «а»класс.ноябрь . Исакова .... УБнин мугалимдеринин календардык план.сабак планыныны сапаттуулугун, жеткиликтүүлүгүн талкуулоо. Сентябрь. 1. Кафедранын отурумдарынын планын бекитүү. 2. Окуу жүктөмдөрдү бөлүштүрүу жана бекитүү. 3. Дипломдук иштердин темаларын бекитүү жана бөлүштүрүү. 4. Кафедранын иш планынын долборун талкулоо жана бекитүү. 5. Китептик фондун толукталышы боюнча маалымдоо. 6. НМУнун 20 ... 5 Июл 2008 ... Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү уюмдарынын 2008/2009- окуу жылы үчүн базистик окуу пландары боюнча. ТҮШҮНДҮРМӨ КАТ .... Окуу процессине компьютердик технологияларды киргизүүнү негиздеген информатика сабагы 7-9-класстарда окутулат. Окуу планындагы ... 8 класстар үчүн предметтик кружоктун календардык планы (2013-2014 окуу жылы) ... Арифметикалык операциялар жана стандарттык функциялар боюнча билим алышат. Математикалык туюнтмаларды ... Бутактануу алгоритмдери программалоо, шарттуу оператор боюнча маалымат алат. Бутактануу ... 2 авг 2013 ... План для всех общеобразовательных школ (независимо от языков обучения ) на 2013/2014 учебный год. Информатика 7 кл. 8 кл. 9 кл. 1ч. 2ч. 2ч. Для школ -гимназий и ... «Электронный учебник по Информатике»/«Информатиканы окутуу боюнча Электрондук окуу колдонмо». Кыргызская ... Т. Р. Орускулов, М. ¯. Касымалиев. ИНФОРМАТИКА. БАЗАЛЫК КУРС. Орто мектептердин 7–9-класстары їчїн окуу китеби. Толукталып, кайра иштелип, 3 -басылышы ... Кєп учурда, информатика сабагы компьютер менен иштєєнї їйрєтєт ... боюнча пракикалык иштер» деп аталган окуу китеби колдонулат. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши Жогорку Кенеш Кыргызской Республики.

トラックバック
この記事のトラックバックURL
この記事へのトラックバック
 | ホーム | 
Copyright © uxoz.olij.xn----7sbbehpagt9befzq.xn--p1ai Allrights Reserved.
Template aozora29-l-js by 斎七 @ 虹のもとブログ
Photo by *05 free photo